Uvjeti korištenja


Ovi uvjeti korištenja objavljeni su 19.08.2019. na www.firstchoice.com.hr


I. PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA

1. U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.firstchoice.com.hr i svih povezanih poddomena (dalje u tekstu: "web servis") te pripadajućeg sadržaja (primjerice: tekst, fotografije, audiovizualna i glazbena djela), aplikacija, sofvera i usluga koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korištenja, Korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web servisa u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: "Uvjeti), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe web servisa vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

2. iHELP Hrvatska d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web servisa u svako doba, uključivo i pristup web servisu iHELP Hrvatska d.o.o. pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.

3. Korištenjem sadržaja web servisa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

4. Ovi Opći uvjeti korištenja su važeći od trenutka njihove objave. iHELP Hrvatska zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.


II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE WEB SERVISA

5. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.
6. sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i sofver web servisa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja iHelp Hrvatska d.o.o. Nije dopušteno reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti. novinskih članaka i fotografija o tekućim političkim, gospodarskim ili vjerskim pitanjima objavljenim u elektroničkoj publikaciji osim iznimno ukoliko se isto vrši isključivo pod sljedećim (kumulativnim) uvjetima:

o    Preneseni sadržaj ne smije biti veći od 600 znakova, bilo da se izvorni sadržaj prenosi u jednom dijelu ili na više mjesta uz obvezu poštivanja integriteta izvornog sadržaja.
o    Podaci o izvoru/porijeklu i/ili autoru sadržaja ne smiju objaviti u manjem opsegu nego što je to bilo u samom izvornom sadržaju,
o    U slučaju prijenosa sadržaja sa digitalnih platformi, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja izdvojit će se direktni link koji vodi na izvorni sadržaj druge strane, a koji omogućava otvaranje izvornog teksta u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni nakladnika izvora. Isto tako, na početku, unutar ili na kraju tekstualnog sadržaja stajat će izdvojeni tekst: "Ovdje pročitajte izvorni tekst" povezan direktnim linkom na sam izvorni materijal, koji se otvara u zasebnom prozoru web pretraživača, na domeni nakladnika izvora.
o    Preneseni sadržaj mora zadržati inicijalnu cjelovitost, te u skladu s tim izvornom sadržaju nije dozvoljeno mijenjati izvorni smisao i cjelovitost (primjerice temeljem uredničkog kraćenja ili/i autorskog slobodnog interpretiranja izvornika), kako bi se izbjegli nesporazumi proizašli iz dokazivanja porijekla informacije te utvrđivanja preslobodne interpretacije sadržaja.
o    Ukoliko sadržaj jedne strane predstavlja ekskluzivni sadržaj ili otkriće, a upravo je takav ekskluzivni sadržaj ili otkriće iniciralo njihovu daljnju razradu, istraživanje, reportažu od druge strane potrebno je naglasiti na jasan i nedvojben način da je izvorni sadržaj određenog nakladnika predstavljao prvu obradu teme.


7.    Usluge web servisa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu izričito je zabranjena. Osobito je zabranjeno korištenja web servisa na način da se pristup istome može vršiti putem druge stranice ili portala putem linka, mirrora ili na drugi sličan način koji omogućava da se stranice web servisa otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice.
8.    Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web servisa je iHELP Hrvatska d.o.o. Određeni sadržaj može biti preuzet ili kreiran od strane partnera (primjerice: PIXSELL, VEČERNJI LIST d.o.o. i sl.), u kojem slučaju iHELP Hrvatska d.o.o. ne odgovara za kašnjenja, netočnosti, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja, aplikacija i softvera. iHELP Hrvatska d.o.o. ne odgovora za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom uporabom i/ili zlouporabom web servisa od strane korisnika.
9.    U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i glazbena djela) web servisa, pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležmim sudovima.
10.    Korištenje usluga web servisa odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje web servisa od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a iHELP Hrvatska d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.


III. SADRŽAJ KREIRAN OD STRANE KORISNIKA

11.    Korištenjem web servisa korisnik prima na znanje i pristaje da svaki sadržaj (primjerice: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, recenzije tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj, računalni kodovi i aplikacije) koji je učinio dostupnim na web servisu ili ga je dostavio iHELP Hrvatska d.o.o. podložan uporabi i slobodnom korištenju/iskorištavanju od strane iHELP Hrvatska d.o.o. na način da se isti može uređivati, prerađivati, ukloniti djelomično ili u cijelosti, modificirati, objaviti i/ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu uključivo i tzv. "RSS feed" a sve u skladu s ovim Uvjetima.
12.    Smatra se da svaka dostava sadržaja kreiranog od strane korisnika iHELP Hrvatska d.o.o. kao i svaka objava ili na drugi ačin omogućavanje dostupnim javnosti sadržaja putem web servisa predstavlja korisnikov prihvat ponude iHELP Hrvatska d.o.o., a za sklapanje pravnog posla prema uvjetima sadržanim u ovim Uvjetima, a predmet kojeg pravnog posla je ustupanje tog korisničkog sadržaja i prijenos prava na istom a u korist iHELP Hrvatska a d.o.o.
13.    Svaka objava sadržaja kreiranog od strane korisnika na web servisu (bilo automatizirana ili putem ovlaštene osobe iHELP Hrvatska d.o.o.), a kao i svaka dostava iHELP Hrvatska d.o.o. određenog sadržaja smatra se korisnikovim prihvatom ponude iHELP Hrvatska d.o.o. Ponuda iHELP Hrvatska d.o.o., a odnosi se na sve punoljetne osobe i odnosi se na omogućavanje objave sadržaja (kreiranog od strane samog korisnika) putem web servisa i tiskanih medija, na određeni vremenski rok, a koji sadržaj korisnik prethodno dostavi iHELP Hrvatska d.o.o.-u ili ga samostalno objavi/napiše ili priopći putem web servisa, a iHELP Hrvatska d.o.o. u tom slučaju stječe pravo da taj sadržaj iskorištava bez plaćanja posebne naknade (osim kada je ista izričito naglašena ili priopćena za određeni slučaj) i bez sadržajnog, prostornog i vremenskog ograničenja, osobito na način da sadržaj: koristi, prenosi, prerađuje, uređuje, objavljuje, priopćuje javnosti, adaptira, javno izvodi i/ili prikazuje, dalje emitira ili prilagođuje/reproducira putem "streaminga, "downloadinga", "broadcasta", "thumbnaila" ili putem kojeg drugog medija. Smatra se da su temeljem takvog prihvata korisnik i iHELP Hrvatska d.o.o. sklopili pravni posao prema uvjetima iz ove točke.
14.    iHELP Hrvatska d.o.o. će voditi računa da takav sadržaj korisnika koristi u skladu s uređivačkom politikom, na primjeren način. Pod sadržajem kreiranom od strane korisnika podrazumijevaju se osobito: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, tekstovi, recenzije, fotografije, video i audio sadržaj, ilustracije, karikature te audiovizualni sadržaj.
15.    Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaju koji dostavlja iHELP Hrvatska d.o.o. te da na istom ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja iHELP Hrvatska d.o.o. stječe na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema iHELP Hrvatska d.o.o. koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni sadržaj, Korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je iHELP Hrvatska d.o.o. predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga sumnjati da korisniku ne pripadaju prava na sadržaju.
16.    Korisnik izričito prihvaća pravila komentiranja utvrđena ovim Uvjetima a vezano za svako korištenje i/ili uporabu kojeg od sadržaja web servisa, objavu sadržaja te objavu sadržaja za koju je prethodno potrebno izvršiti registraciju na web servis, te nije dopušteno: 


Pravila komentiranja

1.    Izravno prijetiti korisnicima, novinarima, administratorima ili subjektima članaka, koje mogu rezultirati i kaznenim progonom
2.    Vrijeđanje, omalovažavanje i napad na temelju nacionalne, rasne, spolne ili vjerske pripadnosti, govor mržnje te propagiranje nasilja
3.    Prikupljanje i objavljivanje osobnih podataka, upload, distribucija ili objava sadržaja pornografskog, obscenog, nametljivog ili nezakonitog karaktera te korištenje prostačkog ili uvredljivog nicka te nicka u kojem je sadržano ime i prezime drugih osoba
4.    Objavljivanje lažnih informacija s ciljem zavaravanja ili klevete, te "trollanje" - namjerno provociranje drugih komentatora
5.    Oglašavanje, netematski sadržaj, spam, kršenje autorskih prava, citiranje uvredljivih komentara ili bilo kakvih drugih komentara koji nisu dopušteni na portalu
6.    Upotreba psovki, osim u slučaju kada se koriste kao stilski izraz, odnosno nisu nekome direktno upućene 
7.    Pisanje bilo kojim drugim jezikom osim hrvatskog ili pismom osim latinice i pisanje isključivo velikim slovima
8.    Vrijeđanje ostalih korisnika i njihovih komentara, autora članaka, te izravnih ili neizravnih subjekta članaka te prozivanje administratora ili polemiziranje s administratorom na bilo koji način (prijave neprimjerenih komentara možete poslati na e-mail adresu: podrska@firstchoice.com.hr)

Sankcije

9.    Za kršenje pravila pod brojem 1, 2 i 3 korisniku će njegov račun biti onemogućen na 5 dana, a po potrebi bit će prijavljen i nadležnim institucijama. Za kaznu od 5 dana korisnik treba napraviti dva teška prekršaja (crveni karton)
10.    Za kršenje ostalih pravila, račun će mu biti onemogućen na rok od 24 sata (korisnik dobiva kaznu nakon trećeg žutog kartona)
11.    Kršenje pravila komentiranja nakon onemogućavanja računa rezultirat će produljenim onemogućavanjem, a potom i potpunim ukidanjem računa

17.    Nije dozvoljeno prijeteće ili nametljivo ponašanje, namjerno ometanje diskusija umetanjem repetitivnih i/ili nesadržajnih poruka i komentara. U komunikaciji nije dozvoljeno govoriti jezikom koji diskiriminira, vrijeđa druge osobito na bazi spola, religije, nacionalnosti, godina, regije, invaliditeta.
18.    Korisnik je osobno odgovoran za svoj sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web servisu, budući da iHELP Hrvatska d.o.o. ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnika niti odgovara za sadržaj iste.
19.    iHELP Hrvatska d.o.o. pridržava pravo ukloniti, premjestiti i/ili urediti svaku objavu koja po njegovoj slobodnoj ocjeni predstavlja kršenje ovih Uvjeta i pravila komentiranja. U slučaju teškog ili učestalog kršenja Uvjeta, iHELP Hrvatska pridržava pravo izbrisati korisnika iz arhive čime će se automatski izbrisati svi njegovi prethodni komentari.


IV. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

20.    U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu, a sve temeljem odvojenog i informiranog pristanka na Pravila privatnosti. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri ćemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka. Pri kreiranju korisničkog računa nije dozvoljena uporaba neprimjerenih korisničkih imena. Svaki korisnik ima pravo otvoriti jedan korisnički račun, osim ako mu iHELP Hrvatska d.o.o. ne dozvoli otvaranje novog.
21.    Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
22.    Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, iHELP Hrvatska d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez prethodne najave i obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.


VII. PRIMANJE OBAVIJESTI 

23.    Korisnici koji su članovi on line zajednice na portalu iHELP Hrvatska primaju obavijesti i poruke kroz svoje korisničko sučelje.
24.    Članovi online zajednice međusobno mogu jedni drugima slati privatne poruke. Preduvjet za to je da se međusobno prate. Administratori takve poruke ne čitaju niti sankcioniraju njihov sadržaj te iHELP Hrvatska d.o.o. za njega ni na koji način ne odgovara. Ako korisnik ne želi više primati privatne poruke od drugog korisnika, može ga blokirati.


VIII. OPĆENITO

25.    Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Zagrebu.