02.10.2019.

Ministar turizma Gari Cappelli danas je u Iloku potpisao ugovore s korisnicima Programa razvoja javne turističke infrastrukture za 2019. godinu. Ukupno je Ministarstvo turizma kroz Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini dodijelilo 20.236.000 kn za 67 razvojnih projekata koji uključuju plaže, centre za posjetitelje i interpretacijske centre, javnu turističku infrastrukturu u funkciji aktivnog turizma, studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom i studije upravljanja kvalitetom u turizmu.

„Javna turistička infrastruktura sastavni je dio ukupne turističke ponude svake destinacije i upravo zato kroz ovaj program želimo kontinuirano poticati ulaganja u stvaranje nove atrakcijske osnove i ravnomjernije prostorne distribucije potražnje. Tijekom posljednje četiri godine uložili smo ukupno 88,6 milijuna kuna za 263 projekta, a kako bi poseban naglasak stavili na održivi razvoj turizma od ove godine smo sufinancirali i studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planovima“ istaknuo je ministar Cappelli prilikom potpisivanje ugovora.

Ministarstvo sufinancira do 80 posto, odnosno do 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta sukladno indeksu razvijenosti temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Od ukupno 67 razvojnih projekata, 21 se odnosi na uređenje plaža, 22 za centre za posjetitelje i interpretacijske centre, osam za javnu turističku infrastrukturu u funkciji aktivnog turizma, osam za studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom te osam za studije upravljanja kvalitetom u turizmu.

Minimalni iznos potpore iznosi 100.000 kn za centre za posjetitelje i interpretacijske centre te projekte javne turističke infrastrukture u funkciji aktivnog turizma, a 200.000 kn za projekte uređenja plaža. Maksimalni iznos potpore iznosi 500.000 kn za projekte javne turističke infrastrukture u funkciji aktivnog turizma, a za plaže i centre za posjetitelje i interpretacijske centre iznosi 800.000 kn. Za izradu studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom je predviđeno maksimalno sufinanciranje do 100.000 kn za jedinice lokalne samouprave, odnosno do 200.000 kn za jedinice područne (regionalne) samouprave tj. do 80 posto, odnosno do 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta, ovisno o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju. Maksimalni iznos potpore za izradu studije upravljanja kvalitetom u turizmu iznosi do 200.000 kn, tj. do 80 posto, odnosno do 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta, ovisno o indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju.

Javni poziv je bio otvoren od 26. travnja do 28. lipnja 2019. godine. Odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava, kao i detaljnije informacije o uvjetima natječaja možete vidjeti na službenim web stranicama Ministarstva turizma pod kategorijom Javni pozivi na sljedećoj poveznici https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/arhiva-159/2019/19351.